جوانwowo.ir

 

یک جوان معتاد مصری به همراه دوستش پس از مصرف مواد روان گردان به منزل مادر بزرگش رفته وتصمیم داشته خود ودوستش  به مادر بزرگ هشتاد ساله اش  تجاوز کنند

وقتی مادر بزرگ از نیت شوم ان ها اگاه می شود شروع به فریاد کشیدن میکند که نوه به همراه دوستش سر مادر بزرگ بی چاره را از تن جدا می کنند