سرانجام بعد از ۵ ماه تعلیق جمشید چالنگی از فعالیت در رسانه وابسته به سازمان سیا بر اساس آنچه در صفحه فیس بوک چالنگی آمده مدیران این شبکه حکم اخراج وی را امضا کردند تا او هم مدیران این شبکه را تهدید به افشا گری کندسرانجام بعد از ۵ ماه تعلیق جمشید چالنگی از فعالیت در رسانه وابسته به سازمان سیا بر اساس آنچه در صفحه فیس بوک چالنگی آمده مدیران این شبکه حکم اخراج وی را امضا کردند تا او هم مدیران این شبکه را تهدید به افشا گری کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرانجام مدیران تلویزیون صدای آمریکا تصمیم گرفتند تا حکم اخراج جمشید چالنگی مجری قدیمی این شبکه را امضا کنند.

چند ماه پیش بود که خبرهایی در خصوص ارتباط غیر اخلاقی چالنگی با یکی از مجریان زن این شبکه در فضای مجازی پیچید تا مدیران شبکه VOA مجری قدیمی خود را تعلیق کنند.

روز جمعه و پس از گذشت ۵ ماه از تعلیق چالنگی مدیران صدای آمریکا او را ازاین شبکه اخراج کردند تا چالنگی هم پس از امضا و ابلاغ این حکم مدیران صدای آمریکا را تهدید به افشاگری کند.

امیر عباس فخرآور ضد انقلاب خارج نشین نیز که پیش از این از صدای آمریکا اخراج شده بود در همین خصوص با نوشتن پیامی برای چالنگی اخراج چالنگی را به وی تبریک گفت و جو حاکم بر صدای آمریکا را مافیایی و کثیف توصیف کرد.