قسمت ها: ۱۳۵ قسمت

سال ساخت:۲۰۱۱

سریال پشت درهای بسته
در خانه مجاور، هیچ چیز آنطور که به نظر می رسد نسیت. افرادی که در این خانه زندگی می کنند رازهایی دارند. این افراد اعضای خانواده سنتی کنده هستند که از رناتو کنده، ایوا اسپنسر و فرزندانشان ایگناسیا، کارولا و امیلیو تشکیل شده است.
رناتو تاجر قدرتمند، تمام زندگی خود را صرف موفق بودن در این تجارت کرده است. فرزندانش بهترین آموزشها را در بهترین مدارس دیده اند و همسرش نیز به عنوان یکی از محترم ترین زنان جامعه شناخته شده است. اما این زندگی ایده آل و بی نقص، واقعیت دیگری را پنهان می کند.
همانند تمام خانواده ها، خانواده کنده نیز، مشکلاتی دارند با این تفاوت که مشکلات این خانواده بسیار وسیع تر است.
پافشاری و سرسختی ایوا برای تعلیم و آموزش فرزندانش باعث رقابتی سنگین بین آنان شده است. از طرفی رناتو امپراطوری خود را قانونی بدست نیاورده است، در عوض از طرق غیر قانونی برای رهایی از شرکا و رقبای خود استفاده کرده است. در این خانه مرگی عجیب، تحت شرایطی مرموز رخ داده بود، اما پلیس در تحقیقاتش این مرگ را طبیعی گذارش داده بود.
گونزالو ایبانز، همسر دوم ایگناسیا عضو جدید خانواده است که بعد از فهمیدن دلایل مرگ شوهر سابق همسرش، تلاش می کند تا از رازهای این خانواده سر در بیاورد. این وکیل تمام تلاش خود را می کند تا این خانواده را که سالها سمبل احترام و پاکی بوده اند را رسوا کند.